Ngày 28.11.2021: Khởi đầu mùa vọng

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 21, 25-28, 34-36

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

KHỞI ĐẦU MÙA VỌNG

Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào năm Phụng vụ mới, được khởi đầu bằng Mùa vọng. Mùa vọng diễn tả niềm vui đang đến, cụ thể niềm vui ấy chính là ngày chúng ta được gặp Chúa của mình.

Mùa vọng được chia thành hai giai đoạn, phần đầu từ Chúa nhật I đến hết ngày 16.12, Hội Thánh hướng chúng ta đến ngày Chúa quang lâm, được thể hiện cụ thể trong các bài đọc Kinh Thánh; phần hai từ ngày 17 đến ngày 24.12, chúng ta được tưởng niệm các biến cố diễn ra tại Bêlem, trong đó cho thấy Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ của Người, khi sai Ngôi Lời làm người và sống giữa chúng ta.