Ngày 27.11.2021: Tỉnh thức chờ Chúa đến

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 21, 34-36

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

‘TỈNH THỨC’ CHỜ CHÚA ĐẾN

Hôm qua Lời Chúa mời gọi chúng ta nhận ra dấu chỉ của thời đại, như là dấu chỉ sự hiện diện của Nước Thiên Chúa, nhờ đó mà có thái độ xứng hợp hơn trong ngày ra nghênh đón Chúa.

Hôm nay, Tin mừng giới thiệu cho chúng ta phương thế để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa: tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ, nhưng nó đòi hỏi một điều gì đó cao hơn. Kinh thánh luôn gắn liền giữ ‘tỉnh thức’ với hành vi đức ái. Chúng ta chờ Chúa không trong tâm thế bị động, nhưng luôn bởi những việc lành phúc đức dành cho tha nhân.