Ngày 11.11.2021: Tìm kho tàng trong đơn sơ

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.

TÌM KHO TÀNG TRONG ĐƠN SƠ

Khi trả lời câu chất vấn của nhóm Pharisêu, Đức Giêsu nhấn mạnh sự hiện diện của Nước Trời, “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Sự hiện diện của Nước Trời không như một phong trào chính trị hay quyền uy của vua chúa trần gian, như người Do Thái vốn quan niệm, nhưng Vương Quốc ấy như là kho tàng, là ngọc quý con người phải ra sức tìm kiếm trong sự đơn sơ và bé nhỏ.

Tuy nhiên, khi Đức Giêsu khẳng định, Mầu nhiệm Nước Trời không được mạc khải cho những bậc khôn ngoan thông thái, nhưng là những người bé nhỏ, thì một Vương Quốc như thế chắc chắn không ở trong những người từ chối tin nhận Đức Giêsu và con đường thập giá của Người.