Ngày 08.11.2021: Tính nghiêm trọng của gương xấu

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 17, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển”, nó liền vâng lời các con”.

TÍNH NGHIÊM TRỌNG CỦA GƯƠNG XẤU

Con người có sự gắn kết xã hội, nên người này ít nhiều có tác động lên người kia. Mặc khác, trong thân phận tội lỗi, chúng ta không tránh khỏi những lần trở nên gương mù cho anh chị em, bởi những hành vi, lời nói trong cuộc sống thường ngày.

Đức Giêsu cho biết, đối với những người gây gương xấu ấy: Thà cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn tốt hơn. Lời khẳng định ấy một mặt cho thấy ‘chỗ đứng’ quan trọng của những ‘người bé nhỏ’ trong chương trình của Thiên Chúa, mặt khác, không phải là loại trừ những người tội lỗi, bởi liền sau đó Chúa nói đến tha thứ, nhưng là cho thấy tính nghiêm trọng của gương xấu, vốn sẽ làm cớ cho những con người bé nhỏ phải sa ngã.