Ngày 07.11.2021: Tuy nghèo mà giàu

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 12,38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

TUY NGHÈO MÀ GIÀU

Đối với dân Israel, bà góa là thành phần bị bỏ rơi, bị loại trừ, và bị xem là thành phần ăn bám xã hội. Vì bị xem là thành phần ăn bám xã hội, thành phần bị loại trừ, nên việc thánh Máccô cho thấy bà đóng góp phần của mình trong đền thờ càng thêm ý nghĩa.

Như vậy, chúng ta không có lý do gì để từ chối việc giúp đỡ người khác, không có lý do gì để thoái thác bổn phận đóng góp vào các chương trình bác ái của Giáo hội. Bởi vì là con cái Chúa, chúng ta không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác. Người ta có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng chắc chắn không thể nào nghèo cả tình thương. Chính tình thương đó mới là lý do để các bà góa hôm nay can đảm góp lấy phần nhỏ bé của mình vào chương trình của Chúa.

Lễ Các Thánh