Ngày 01.11.2021: Con đường nên thánh

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 5, 1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

Những mối phúc phát ra từ môi miệng Đức Giêsu cho chúng ta thấy những công việc bé mọn, tinh thần nghèo khó, việc bị ngược đãi, bách hại mà người Kitô hữu đã, đang và sẽ hứng chịu vì danh Chúa đều là những phương thế để đạt đến phần phúc.

Hơn nữa, mở đầu và kết thúc các mối phúc đều nhấn mạnh đến phần thưởng Nước Trời, đã khơi gợi lên niềm hy vọng cho tất cả mọi việc làm của chúng ta. Tất cả những việc làm ấy đều đưa đến phần phúc vĩnh cửu, miễn là những công việc ấy sinh ích phần rỗi cho chính mình và cho tha nhân. Ấy là con đường trở nên thánh của các phúc nhân mà chúng ta mừng kính hôm nay.