Ngày 31.10.2021: Bác ái và thờ phượng Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp:

“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

BÁC ÁI VÀ THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA

Đối với nhiều người trong chúng ta, Chúa thì sao cũng được: Nhà thờ, nhà thánh, miệng râm ran lần chuỗi Mân côi cả ngày, hoặc bán tài sản để đóng góp cho các dự án của Giáo hội, nhưng lại không thể làm hòa với anh chị em trong nhà, hoặc tha thứ cho nhà bên cạnh,… Hay cũng có những người làm việc bác ái từ Đông sang Tây nhưng lại đánh mất đời sống nội tâm, bê trễ việc thờ phượng Chúa.

Đâu là giải pháp cho chúng ta? Hãy nhìn lên Đức Giêsu. Nhờ Đức Giêsu chúng ta mới có thể thờ phượng Thiên Chúa cho phải đạo, và cũng nhờ Người, nhờ bước trên con đường Người đã đi, chúng ta mới có thể cúi xuống với những mảnh đời bất hạnh đang ngồi bên vệ đường hay trước cửa nhà chúng ta.