Ngày 30.10.2021: Bài học khiêm nhường

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 14, 1. 7-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người Biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

BÀI HỌC KHIÊM NHƯỜNG

Nhiều người hiểu sai về lời dạy của Đức Giêsu hôm nay, do đó: khi tiệc tùng thì ngự chỗ cuối, vào nhà thờ thì muốn ngồi ở góc tối để không ai nhìn thấy mình,… phải chăng đó là ý nghĩa của lời dạy về khiêm nhường của Chúa? Hẳn là không. Khiêm nhường ở đây là sống theo sự thật, sống đúng với ơn gọi và phẩm giá của mình.

Đức Giêsu đã trở nên bé nhỏ đến nỗi cúi xuống dưới chân nhân loại, để phục vụ và phục vụ hết mình, chúng ta cũng được mời gọi trở nên bé nhỏ để dám đảm nhận lấy trách nhiệm của cộng đoàn trong tinh thần bác ái, âu đó chính là thái độ khiêm nhường thực sự mà Tin mừng muốn diễn tả cho chúng ta hôm nay, để chúng ta được Thiên Chúa nâng lên và đặt vào đồng bàn với Thiên Chúa.