Ngày 29.10.2021: Yêu bằng trái tim của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 14, 1-6

Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dò xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: “Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?” Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Ðoạn Người bảo các ông rằng: “Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?” Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.

YÊU BẰNG TRÁI TIM CỦA CHÚA

Trong giao thông, lề luật giống như bảng tín hiệu, nhằm mục đích hướng dẫn lữ khách đi đúng đường, nhờ đó mà đến được đích điểm an toàn. Cũng vậy, lề luật trong đời sống thiêng liêng càng cấp thiết hơn nữa vì nó giúp con người đạt được sự sống đời đời.

Tuy nhiên, tâm điểm của lề luật là tình yêu. Luật được thiết lập vì yêu và người tuân giữ luật ấy cũng bằng tất cả sự yêu mến. Đức Giêsu cho thấy giới thông luật quá câu nệ lề luật mà quên đi lòng nhân ái. Hãy trở lại với lòng nhân để thông cảm với con người, hãy yêu bằng trái tim của Chúa để dám đón nhận những yếu đuối của tha nhân, và hay xin Chúa cho chúng ta biết rung động con tim để không quá hà khắc với bản thân và với người.