Ngày 28.10.2021: Kế hoạch của Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

Nhìn lại bản danh sách những người được gọi ban đầu, những thành phần được quy tụ để làm nên Hội thánh, chúng ta thấy được những cái tên. Đức Giêsu đã cất tiếng gọi những ai Người muốn, đúng như lời ngôn sứ Isaia: “Chúa đã gọi tôi, từ khi tôi còn lòng mẹ.” Điều ấy thể hiện, Chúa biết rõ từng người chúng ta, và từng người có vị trí trong chương trình của Người.Không ai bị lãng quên trước mặt Thiên Chúa.

Mặt khác Giuđa It-ca-ri-ot, kẻ được định danh là ‘sẽ nộp Đức Giêsu’ cũng được gọi. Điều đó cho thấy, không ai là bị loại trừ. Giuđa cũng được mời gọi bước vào cộng đoàn của Đức Giêsu, để hưởng sự sống của Người, nhưng ông đã dùng chính tự do Chúa ban để từ chối ân ban ấy.