Ngày 26.10.2021: Huyền nhiệm hạt cải và nắm men

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”.

Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”.

HUYỀN NHIỆM HẠT CẢI VÀ NẮM MEN

Hạt cải và nắm men là những gì bé nhỏ và tầm thường trong cuộc sống, thế nhưng, tác dụng của nó thật to lớn: hạt cải làm nơi nương ẩn của chim trời, hay những hạt men tan biến làm bột đẫm men. Sự lớn mạnh, ảnh hưởng của nước Thiên Chúa không diễn ra theo lối hiểu của con người, vốn đòi hỏi những dấu chỉ rõ ràng và nhanh chóng. Nước Trời lớn mạnh cách âm thầm và bền bỉ nhưng mạnh mẽ trong dòng thời gian đến nỗi “cửa tử thần cũng không thắng được”.

“Bột dậy men” khi và chỉ khi men đó là men thật, cũng thế, người ta chỉ có thể nhận ra Chúa khi chúng ta thực sự phản chiếu dung mạo của Người. Hơn nữa, nắm men được vùi vào trong đấu bột thế nào, thì đời sống chúng ta cũng hòa nhập với mọi người thể ấy để trở nên dấu chỉ Nước Trời, còn Thiên Chúa mới là người làm trổ sinh hoa trái.