Ngày 25.10.2021: Sự cảm thông và chia sẻ

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 13, 10-17

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”.

SỰ CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ

Có sự tương phản giữa hai nhân vật trong bài Tin mừng: một bên thể hiện lòng thương xót, qua việc chữa lành bệnh tật, kết quả là con người được “đứng thẳng và tôn vinh Thiên Chúa” và bên kia là hành vi tức giận thể hiện sự ràng buộc muốn kìm kẹp con người dưới ách lề luật. Thật vậy, người ta muốn nhân danh lề luật để giam hãm thay cho giải thoát.

Đức Giêsu cho thấy trổi vượt trên tất cả lề luật là tình yêu. Có tình yêu thay vì loại trừ là sự cảm thông chia sẻ, thay cho những cái liếc mắt khinh khi là ánh mắt chữa lành, và quan trọng hơn hết là đưa con người sống lại trong tương quan với Thiên Chúa. Ở đây, người phụ nữ được đứng thẳng và tôn vinh Chúa của bà.