Ngày 20.10.2021: Người đầy tớ trung thành và khôn ngoan

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình.

NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH VÀ KHÔN NGOAN

Bằng thắc mắc của thánh Phêrô, Đức Giêsu đã phác hoạ nên hình ảnh người đầy tớ trung tín và khôn ngoan: đó là người phân phát thóc gạo đúng lúc, đúng giờ cho kẻ ăn người ở trong nhà. Như thế, người tỉnh thức được nhắc đến trong Tin mừng chính là người chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao.

Trong vai trò là người làm công trong nhà của Chủ, có lẽ chúng ta sẽ gặp phải những công việc xem ra là nhàm chán và lặp đi lặp lại hằng ngày như: chu toàn công việc gia đình, sống đúng với ơn gọi riêng của mỗi người, chia sẻ và giúp đỡ anh chị em,… Tuy nhiên, hành động trung thành với công việc nhàm chán ấy lại là dấu chỉ để Chủ nhận biết và giao coi sóc tất cả gia tài của ông.