Ngày 18.10.2021: Biết rung cảm trước sự đau khổ của anh em

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.

BIẾT RUNG CẢM TRƯỚC SỰ ĐAU KHỔ CỦA ANH EM

Người ta không biết rõ quê quán và năm sinh của thánh Luca, chỉ biết rằng, ngài được ơn trở lại ở Antiôkia và chịu tử đạo bên Hy lạp bằng án tử chịu treo cổ.

Sử sách ghi lại, thánh nhân là một thầy thuốc và là môn đệ của thánh Phaolô, mà thánh Phaolô đã có lần nhắc đến trong các thư của mình. Là thầy thuốc, nên thánh nhân biết rung cảm trước những khổ đau nơi thân xác con người. Có lẽ, chính vì vậy mà trong tác phẩm của mình, thánh Luca đã dành cho những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi và phụ nữ một chỗ đặc biệt, với những lời lẽ đầy an ủi. Đó cũng chính là sứ điệp mà Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ mang theo để trao ban cho muốn người.