Tham luận của Đức Hồng y Parolin tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

 

Tham luận của Đức Hồng y Parolin tại Đại hội đồng Liên Hiệp QuốcHôm 25/9/2021 vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã phát biểu qua Video, với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 76, tại New York, và trình bày lập trường của Tòa Thánh các vấn đề lớn của thế giới, với ý hướng kêu gọi xây dựng hòa bình trên tình huynh đệ.

Đức Hồng y nói về các vấn đề, như: sự phục hồi sau đại dịch, Hội nghị Thượng đỉnh COP26 tại Glasgow vào tháng Mười Một tới đây về sự thay đổi khí hậu, chiến tranh và giải trừ võ khí hạt nhân, và ngài cũng phê những chủ trương cổ võ các “quyền mới”, trong đó có phá thai, như những điều trái ngược với các giá trị cần phải hỗ trợ. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhắc đến những tình trạng cấp thiết trên thế giới, những đau khổ của nhân dân Haiti, Afghanistan, Liban và Syria.

Tất cả những vấn đề đó được Đức Hồng y Parolin trình bày xoay quanh đề tài: “Kiến tạo sự phục hồi qua hy vọng”. Niềm hy vọng này cần tìm kiếm qua cả “những hạt giống được gieo vãi một cách anh hùng trong thời đại dịch”, nó chứng tỏ thế giới không cần thái độ cô lập, nhưng cần sự gần gũi huynh đệ, dựa trên lòng tốt vốn hiện diện trong tâm hồn con người.

Đức Hồng y Quốc vụ khanh nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh cha Phanxicô: nhân loại cần ra khỏi đại dịch hiện nay và được thay đổi tốt đẹp hơn, và ngài khích lệ cùng nhau làm việc để thoa dịu đau khổ của những người chưa được vắcxin chống Covid-19. Cần làm sao để mọi người dân có thể có phương tiện này, đặc biệt trong những vùng xung đột và trong bối cảnh khủng hoảng về nhân đạo.

Về những điều gọi là “các quyền mới”, do sự giải thích mới về các quyền con người, Đức Hồng y Quốc vụ khanh nhận xét rằng trong nhiều trường hợp, các quyền mới này không những trái ngược với các giá trị lẽ ra phải được nâng đỡ và cổ võ, và người ta áp đặt chúng mặc dù thiếu sự đồng thuận quốc tế. Đối với Tòa Thánh, các quyền con người bị tước bỏ chiều kích đại đồng của chúng, và do những giải thích mới, thiên lệch, chúng trở thành điểm tham chiếu ý thức hệ cho một sự tiến bộ giả tạo, tạo nên sự phân cực, với những lập trường cực đoan và chia rẽ. Những toan tính đó trong thực tế gây nhầm lẫn, đưa tới sự không thực thi các qui ước về các quyền con người, làm mất sức mạnh thăng tiến và bảo vệ các quyền cơ bản của con người, như quyền sống, quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do quan điểm”.

Đề cập đến những xung đột và căng thẳng trên thế giới, Đức Hồng y Parolin cổ võ một sự ngưng chiến hoàn vũ. Ngài nhận định rằng chiến tranh và sự sở hữu các võ khí tàn sát tập thể, dập tắt hy vọng. “Tình trạng nhân đạo gần đây tại Afghanistan và những căng thẳng chính trị hiện nay tại Syria và Liban, cũng như các nơi khác nhắc nhớ chúng ta một cách rõ ràng về ảnh hưởng của các cuộc xung đột trên các dân nước. “Tòa Thánh mời gọi các quốc gia hãy nghe lời kêu gọi của ông Tổng thư ký và Đức Giáo hoàng Phanxicô để thực hiện một cuộc ngưng bắn hoàn cầu và một trách nhiệm nhân đạo chung”.

Đức Hồng y Parolin gọi là một bước tiến sự bắt đầu có hiệu lực, từ tháng Giêng năm nay Hiệp ước cấm các võ khí hạt nhân. “Tòa Thánh mạnh mẽ hy vọng rằng bước tiến này cũng khích lệ sự tiến triển trong việc thực hiện Hiệp ước về sự không lan tràn võ khí hạt nhân. Hội nghị duyệt lại Hiệp ước này dự kiến sẽ nhóm họp vào tháng Giêng năm tới”.

(Vatican News 26-9-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.