Ngày 29.9.2021: Vai trò của Thiên sứ

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 1,47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

VAI TRÒ CỦA THIÊN SỨ

Tên gọi của các vị Tổng lãnh thiên thần hôm nay: Micael, Gabriel, và Raphael được kết thúc bằng hạn từ ‘EL’, trong tiếng Hipri có nghĩa là ‘Thiên Chúa’. Dễ thấy, tên gọi đã biểu lộ được được bản chất của các ngài, vốn luôn gắn chặt với Thiên Chúa.

Kinh thánh luôn nói đến vai trò của thiên sứ là thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa cách chân thật. Kinh nghiệm sống của Philipphê, vốn là chứng nhân của sự gặp gỡ trước đó đã không đánh động được bạn mình: Từ Nazarét có gì mà hay? Người ta cần một bước nhảy vọt, và chỉ có được khi họ gặp Đức Giêsu. Nathanael chính là hình mẫu ấy cho chúng ta, khi ông gặp Đức Giêsu và tuyên xưng lòng tin của mình: Thầy là con Thiên Chúa.