Ngày 20.9.2021: Ánh sáng xóa tan bóng tối

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 8, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.

ÁNH SÁNG XÓA TAN BÓNG TỐI

Đèn chiếu sáng chắc chắn là để nhắm đến đời sống đức tin của người Kitô hữu. Để có thể chiếu sáng, đâu là thái độ của chúng ta? Trước hết đèn cần phải đặt trên đế. Ánh sáng không thể phát tán nếu bị che lấp. Lệnh truyền của Đức Giêsu hôm nay đồng thời đặt cho chúng ta một chọn lựa duy nhất trong việc đón nhận hạt giống Lời Chúa. Mảnh đất tâm hồn chúng ta chẳng thể là đá sỏi lại càng không phải là bụi gai, nhưng tiên vàn là đất tốt mới có thể trổ sinh bông hạt, nhờ đó mà được ‘phát sáng’.

Cổ nhân có câu: hữu xạ tự nhiên hương. Nhờ thấm đượm Lời Chúa, đời sống chúng ta ắt sẽ tự toả hương thơm nhân đức: ấy là ánh sáng đức tin trước mặt người đời.