Ngày 19.9.2021: Tinh thần phục vụ

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 9, 29-36

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

 

TINH THẦN PHỤC VỤ

Thông thường, người ta hiểu ‘phục vụ’ là việc của những người ở vị thế thấp hơn. Tôi có tiền, tôi có quyền do đó tôi có quyền đòi hỏi một dịch vụ tương ứng với giá trị tôi bỏ ra. Đúng, dịch vụ phải tương xứng với giá trị của nó, nhưng đó không phải là cớ để chúng ta kiêu căng và hống hách với người khác.

Chúng ta đâu biết rằng, và chúng ta cũng không muốn biết, ngay cả lúc hưởng nhận sự phục vụ chúng ta cũng cần có tinh thần phục vụ: đó là những lúc chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cung cấp dịch vụ cho chúng ta, bằng lời cám ơn, sự thông cảm và cả sự tha thứ.