Ngày 16.9.2021: Thống hối cách trọn

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 7, 36-50

Khi ấy, có một người Biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người Biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người Biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm… Thấy thế, Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”.

THỐNG HỐI CÁCH TRỌN

Người đàn bà tội lỗi tiến vào nhà có Đức Giêsu hiện diện. Tin mừng không nói đến lời van xin của bà về ơn tha thứ, chỉ có hành động sấp mình và khóc dưới chân Chúa. Ấy vậy mà cuối cùng chị được nghe từ môi miệng Đức Giêsu: Đức tin đã cứu chữa con.

Tin mừng cho biết, bà được cứu chữa vì đã yêu mến nhiều. Giọt nước mắt rơi để tỏ lòng thống hối, bình bạch ngọc đựng thuốc thơm được sử dụng xức chân Chúa,… tất cả đều thể hiện lòng yêu mến của bà. Đây đặt nền tảng cho hành vi ‘thống hối cách trọn’của chúng ta: ăn năn tội vì yêu mến. Không phải vì sợ hãi, nhưng là yêu mến khi nhận thấy lỗi lầm của mình xúc phạm đến Chúa, nhờ đó mà được thứ tha.