Nghe giảng Chúa nhật 25 năm B (2009 – 2021)

Nghe giảng Chúa nhật 25 năm B (2009 - 2021)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( 9,30-37)

Nghe giảng Chúa nhật 25 năm B (2009 - 2021)Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Năm 2021

Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 5g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 16g00: Lm Giuse Trần Văn Việt (lễ cưới)

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5 giờ: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 giờ: Lm Biển Đức Vương Thuật


Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc


Năm 2009

 Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh

 Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

 Lm Giuse Đinh Trọng Chính

 Phó tế Giuse Nguyễn Viết Chinh

 Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Trả lời