Ngày 11.9.2021: Tiếp nối sứ mạng của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 43-49

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng.Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”.

TIẾP NỐI SỨ MẠNG CỦA CHÚA

Cũng như quả nho và trái vả không thể tìm hái ở nơi bụi rậm đầy gai góc thế nào, thì hoa trái đức tin, được thể hiện qua những việc làm, cũng không thể có được nơi những tâm hồn trống rỗng hay đầy gai góc hận thù. Bởi đó, là một môn đệ Đức Giêsu, chúng ta phải có một sự biến đổi tận căn.

Ngay từ đầu các sách Tin mừng, Đức. Giêsu được giới thiệu như ánh sáng chiếu soi vào nơi tăm tối hầu dẫn đưa nhân loại đến vinh quang đầy tràn Ánh Sáng, bởi đó mà các môn đệ của Đức Giêsu cũng là những người tiếp nối sứ mạng mà Người đã khởi xướng, tức là bước đi trên con đường chính Người đã đi.