Ngày 06.9.2021: Con đường đưa ta đến với Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và Biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

CON ĐƯỜNG ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN VỚI CHÚA

Theo thói quen của người Dothái, người ta đến hội đường để được lắng nghe Lời Chúa và thực thi bổn phận thờ phượng của mình.Và trong khung cảnh đó, thay vì là bầu khí trang nghiêm thánh thiện lại là thái độ dè dặt, xét nét. Thánh sử Luca dùng một từ ngữ rất hay để diễn tả những người đang hiện diện nơi hội đường: “rình”. Người ta đến nơi thờ phượng vì muốn “rình” người khác. Rình xem người ta có làm gì khác với mình không. Rình xem ông này bà kia có làm đúng với những gì luật dạy không.

Hãy nhớ, Đạo là con đường chưa chúng ta đến với Chúa nhưng con đường ấy lại đưa chúng ta rơi vào chốn tối tăm, nơi lửa không bao giờ tắt bởi vì lối sống thiếu đức ái, câu nệ lề luật của mình.