Ngày 03.9.2021: Ngài chính là Đấng Cứu Thế

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 5, 33-39

Khi ấy, những người Biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người Biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’ “.

NGÀI CHÍNH LÀ ĐẤNG CỨU THẾ

Để biện minh cho việc các môn đệ không ăn chay, Đức Giêsu dùng dụ ngôn chàng rể và áp dụng cho chính mình. Người ta không ăn không uống gì là vì chàng rể chưa đến, do đó, ai bắt buộc các môn đệ ăn chay chứng tỏ họ chưa nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia.

Vậy ở đây, Đức Giêsu muốn nói đến việc ăn chay nào? Các nhà Kinh thánh nhìn nơi đây biến cố chàng rể Giêsu sẽ bị điệu đi giết để đưa muôn người đến bàn tiệc vĩnh cửu. Lại nữa, lời ấy cũng nhắm đến Hội thánh. Khi Đức Giêsu đã bước vào trong Vinh Quang của Chúa Cha, Hội thánh vẫn duy trì một số ngày chay thánh với ý nghĩa mong chờ ngày Người lại đến trong vinh quang cùng với các thần thánh trên trời.