Ngày 11.8.2021: Hiệp thông huynh đệ

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 18, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.

“Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.

HIỆP THÔNG HUYNH ĐỆ

Đức Giêsu dạy rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, hãy đi sửa dạy nó. Như thế, ngay từ lời trên cho thấy mối tương quan của chúng với người mắc lỗi. Họ không là ai khác mà chính là anh em tôi. Cho nên, không ai có quyền phủ nhận mối tương quan anh em với tất cả mọi người, dù đó là người tội lỗi.

Vì vậy, sửa lỗi cho nhau đích thực là hành động của của tình yêu. Tình yêu sẽ là kim chỉ nam cho hành động sửa lỗi tha nhân, nhờ đó, ta dễ dàng tiến đến, đón nhận những yếu đuối, lầm lỗi của họ; để cảm thông, chia sẻ những vấp váp hơn là thái độ rẻ rúng, càng đẩy con người vào con đường hư vọng, tội lỗi.

 

Trả lời