Đức Thánh cha kêu gọi các chuyên gia thông tin Brazil

 

Đức Thánh cha kêu gọi các chuyên gia thông tin BrazilĐức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các nhân viên truyền thông Công giáo Brazil trở thành những người kiến tạo những nhịp cầu, tìm kiếm đối thoại và vượt thắng những xung đột ý thức hệ.

Lời kêu gọi trên đây được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh cha gửi đến 5.600 tham dự viên cuộc gặp gỡ truyền thông Công giáo 2021 của Brazil, gọi tắt là “Muticom 2021”, kỳ thứ 12, tiến hành dưới dạng trực tuyến trong hai ngày 23 và 24/7/2021 vừa qua.

Sứ điệp được Đức cha Walmor Oliveira de Azevedo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, tuyên đọc, trong đó Đức Hồng y Parolin viết:

“Đức Thánh cha bày tỏ lòng quí mến và gửi lời khích lệ đến tất cả các tham dự viên cuộc gặp gỡ này, nhắm tìm ra những con đường mới để thăng tiến “giá trị con người trong truyền thông”.

“Đức Thánh cha cũng khẳng định rằng các tín hữu Kitô được mời gọi trở thành dấu chỉ hy vọng và liên đới trong xã hội Brazil đang bị đại dịch. Dấu chỉ hy vọng ở đây có nghĩa là dụng cụ hòa giải, đoàn kết. Đây cũng là sứ mạng của Giáo hội tại Brazil ngày nay hơn bao giờ hết!”

Trong ý hướng này, Đức Thánh cha kêu gọi vượt thắng những chia rẽ và bất thuận. Các nhà truyền thông Kitô phải đi hàng đầu trong việc thăng tiến một nền truyền thông kiến tạo những nhịp cầu, tìm kiếm đối thoại và vượt thắng những xung đột ý thức hệ, kiểm soát và vạch trần những tin giả”.

Trong số những đề tài được bàn đến trong khóa họp, có nạn loan tin giả khiến dân chúng không biết được thực tại, miền Amazonia và các thổ dân đang chiến đấu bảo vệ căn nhà chung. Ngoài ra cũng có phần tưởng niệm các nạn nhân Covid-19.

(Prensa Celam 25-7-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời