Nghe giảng Chúa nhật 18 năm B (2009 – 2021)

Nghe giảng Chúa nhật 18 năm B (2009 - 2021)

Bánh Bởi Trời

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 6,24-35)

Nghe giảng Chúa nhật 18 năm B (2009 - 2021)Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”

Năm 2021

Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm2009)

Lễ 5 giờ : Lm Px Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

 

Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” Đức Giêsu trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Họ lại hỏi : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !

Trả lời