Ngày 02.7.2021: Hãy theo Thầy

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người Biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

HÃY THEO THẦY

Ơn gọi của Matthêu cho thấy tiến trình nên thánh của chúng ta là Kitô hữu, khi chúng ta được đồng bàn với Chúa của mình. Đầu tiên là việc Chúa ‘thấy’. Nên thánh tiên vàn là ơn riêng Chúa ban cho chúng ta. Có lẽ chúng ta luôn mải mê với công việc mình, nhưng tiếng Chúa gọi thay đổi hoàn toàn cuộc đời chúng ta, như chính Người đã gọi Mattheu vậy.

Nghe tiếng gọi cũng bao gồm hành động quyết liệt của bản thân. Matthêu được biết là ‘tức khắc đứng dậy’ để theo Chúa. Theo Chúa không có nghĩa là từ nay các môn đệ sẽ chẳng bao giờ vấp ngã vì tội lỗi, nhưng điều đó là dấu chứng các ngài luôn cần đến sự trợ giúp của thầy thuốc là chính Đức Giêsu.

 

 

Trả lời