Ngày 17.6.2021: Sống theo lời kinh Chúa dạy

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

SỐNG THEO LỜI KINH CHÚA DẠY

Kinh laỵ Cha vốn quen thuộc với mỗi Kitô hữu. Ngay từ tấm bé, chúng ta đã được dạy và thuộc nằm lòng. Đây là lời kinh duy nhất chính Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với Cha của Ngài và cũng là Cha của chúng ta. Là Kitô hữu, điều quan trọng không phải chỉ là thuộc kinh, mà còn là sống lời kinh này. Buồn thay, càng ngày càng có nhiều Kitô hữu rời xa nhà thờ và sống như thể mình không là Kitô hữu. Nhiều tín hữu Kitô tham dự thánh lễ thường xuyên nhưng vẫn mê tín di đoan, cúng kiếng, bói toán… Như thế, ta chưa sống tâm tình của người con đối với Cha duy nhất; và vì thế, cũng chưa thể sống với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Xin cho mỗi Kitô hữu khi đọc lên lời kinh Chúa Giêsu dạy hôm nay, ý thức mình là con cái của Cha trên trời, nhận ra nhau là anh chị em. Đó là cách thức chúng ta đang sống chính lời kinh Chúa dạy.

Trả lời