Ngày 16.6.2021: Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

XIN CHO CON BIẾT CHÚA VÀ XIN CHO CON BIẾT CON

Khuynh hướng của xã hội có lẽ thời nào cũng thế, người ta trọng bằng cấp, trọng địa vị. Khi đón tiếp ai đó, người ta liệt kê hàng loạt các danh xưng trước tên tuổi của nhân vật đó. Thật phi lý, con người quan trọng hay chức vụ quan trọng? Phải chăng ta chỉ tôn trọng người khác vì bằng cấp, vì chức vụ của họ?

Thói hám danh đó cũng thấm vào cả đời sống đức tin, đời sống tâm linh của con người. Người ta mượn danh Chúa và cả những việc tốt lành để tôn mình lên. Đó không phải là điều mà Chúa muốn. Chúa yêu ta như ta đang là, và Chúa muốn ta cũng yêu Ngài bằng chính con người thật của ta. Chúng ta hãy mượn lời thánh Âutinh mà thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con”.

 

Trả lời