Ngày 12.6.2021: Thực thi ý Chúa

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 2, 41-51

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông… Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.

Ngày 12.6.2021: Thực thi ý Chúa

THỰC THI Ý CHÚA

Khi hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917, Đức Maria đã để lại 3 sứ điệp cho thế giới, trong đó có lời mời gọi hãy tôn sùng trái tin vẹn sạch của Mẹ. Vì yêu, trái tim mẹ đã luôn ghi nhớ Lời Chúa. Nhớ và gẫm suy để truy tìm và thực thi ý Chúa, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương của một tín hữu hoàn hảo, đáng để chúng ta noi gương Mẹ mà sống đời Kitô hữu của mình. Nhưng ai biết lắng nghe, chiêm ngắm, yêu mến Lời của Chúa, thì luôn nhận được ánh sáng Lời Chúa dẫn đường, để rồi dẫu có phải bước đi trong đêm tối cuộc đời, cũng luôn được vững tâm.  Ước chi, trái tim mỗi người chúng ta cũng được cháy bừng lửa yêu mến Chúa như trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.

 

Trả lời