Đức Thánh cha bác đơn từ chức của Đức Hồng y Marx

 

Đức Thánh cha bác đơn từ chức của Đức Hồng y MarxĐức Thánh cha Phanxicô đã bác đơn xin từ chức Tổng giám mục giáo phận Munich của Đức Hồng y Reinhard Marx và yêu cầu Đức Hồng y tiếp tục làm Tổng giám mục giáo phận này.

Đức Hồng y Marx đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh cha, ngày 21/5/2021 vừa qua, và Đức Thánh cha cho phép Đức Hồng y công bố lá thứ từ chức này. Trong thư, Đức Hồng y Marx, 68 tuổi, nhìn nhận “những thất bại về phương diện cá nhân” và những “sai lầm về hành chánh”, và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Đức.

Hôm 10/6/2021, Đức Thánh cha đã gửi thư cho Đức Hồng y Marx để thông báo không nhận đơn từ chức. Trong thư, Đức Thánh cha viết: “Cám ơn Đức Hồng y vì lòng can đảm theo tinh thần Kitô, không sợ bị nhục trước thực tại lớn lao về tội lỗi. Đảm nhận cuộc khủng hoảng, với tư cách cá nhân và cộng đồng, đó là con đường duy nhất có hiệu quả”.

Đức Thánh cha cũng nhắc lại rằng: “Toàn thể Giáo hội bị khủng hoảng vì những vụ lạm dụng và Giáo hội ngày nay không thể tiến bước mà không đảm nhận cuộc khủng hoảng ấy, vì chính sách đà điểu không nhận thực vấn đề sẽ không đưa tới đâu cả và cuộc khủng hoảng phải được đón nhận với lòng tin Phục Sinh của chúng ta. Những thái độ duy xã hội và duy tâm lý là vô ích.”

(Rei 10-6-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời