Ngày 03.6.2021: Mến Chúa yêu người

 

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay tóm tắt cho chúng ta điều căn cốt nhất của đạo thánh Chúa đó là mến Chúa yêu người. Khi đọc kinh Mười Điều Răn, Giáo hội cũng tóm kết cho chúng ta nhớ lại giáo huấn quan trọng của Chúa. Thấu hiểu điều này, thánh Phaolô nhấn mạnh khi nói: Đức Mến thì cao trọng hơn cả. Thật vậy, Kitô giáo là một tôn giáo của lòng nhân, một lòng nhân xuất phát từ chính Thiên Chúa.

Ước chi mỗi chúng ta hiểu được giáo huấn của Chúa hôm nay và đem thực hành trong đời sống thường nhật của mình. Càng yêu mến Chúa và tha nhân, chúng ta càng trở nên giống Chúa, càng diễn tả đức tin của mình cách sống động, và càng trở nên dấu hiệu sống động là môn đệ của Chúa Kitô.

 

 

Trả lời