Ngày 20.5.2021: Giáo dục đức tin nơi gia đình và giáo xứ

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

GIÁO DỤC ĐỨC TIN NƠI GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ

Do tuyên truyền, một thời gian khá dài, người ta nghi kỵ với Công giáo Việt Nam. Nhưng nay, chứng kiến đời sống của kẻ tin vào Chúa Kitô, họ đã có cách nhìn khác đi và thiện cảm ngày một tăng lên. Đặc biệt trong những thảm họa xảy ra, những người không cùng niềm tin Kitô đã thấy được sự đoàn kết và đồng lòng của tín hữu Chúa Kitô. Tất cả khơi nguồn từ việc giáo dục đức tin nơi gia đình và giáo xứ. Đó là sức mạnh của lời rao giảng cho người khác biết về Chúa Kitô. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu xin cho con cái Chúa được nên một ngày càng được hiển lộ và sẽ hoàn tất trong ngày Chúa quang lâm. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu để chúng ta được hiệp nhất, vương quốc của Chúa được hiển trị, ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

 

 

Trả lời