Ngày 29.4.2021: Can đảm sống và làm chứng cho sự thật

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 13, 16-20

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

CAN ĐẢM SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

Gần đây, trong một số chế độ độc tài, kẻ gian dối thì leo lên đầu lên cổ cai trị dân; còn người làm điều lành, bảo vệ nhân quyền và môi trường thì bị kết án. Số phận của những ai theo Chúa Giêsu, sống giáo huấn của Chúa, cũng sẽ như vậy. Họ phải nhận lấy sự ngược đãi, bắt bớ. Thời nào cũng vậy, đó là số phận của những ngôn sứ, những người nói cho dân sự thật, nói cho dân thánh ý Chúa.

Theo nghĩa này, tất cả những ai sống theo sự thật đều là ngôn sứ của Chúa dù họ ý thức hay không. Bởi vậy, ai không đón nhận sự thật thì họ không chỉ chối từ chúng ta nhưng chối từ chính Cội Nguồn Sự Thật, chối từ chính Thiên Chúa. Xin cho chúng ta can đảm sống và làm chứng cho sự thật.

 

Trả lời