Nghe giảng Chúa nhật 05 Phục sinh B (2012 – 2021)

 

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan 15:1-8

Nghe giảng Chúa nhật 05 Phục sinh B (2012 - 2021)“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2018

Lễ 6g15: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 19g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

03.05.2015

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17 g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

06.05.2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 05 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 : Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 17 g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

 

Trả lời