Video: Cầu nguyện và cổ võ cho ơn Thiên Triệu 2021

 

Cả nhà mến, thế giới ngày nay cần lắm những lời cầu nguyện liên lỉ và đời sống chứng tá Tin Mừng một cách sống động.

Vì thế, kính mời cộng đoàn cùng chúng con cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi dâng hiến, để Chúa thương ban giữa cộng đoàn chúng ta có những bạn trẻ sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu. Chúa nhật IV Phục Sinh, lễ Chúa Chiên Lành.

Thiếu Nhi Ba Chuông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời