Thỉnh Viện Đa Minh Tuyển Sinh Niên Khóa 2021 – 2022

 

Thỉnh Viện Đa Minh Tuyển Sinh Niên Khóa 2021 – 2022

* Ghi chú về ngày và địa điểm thi tuyển sinh Đa Minh tại Miền Trung và Miền Bắc:

Các ứng sinh thi vào Dòng Đa Minh mà hiện đang cư trú tại Miền Trung và Miền Bắc sẽ dự thi tại địa phương (các bạn không phải di chuyển vào Miền Nam để thi).

Địa điểm và ngày thi cụ thể sẽ được thông báo đến các ứng sinh sau.

Các bạn gửi đơn dự thi về cho Ban Giám Đốc Thỉnh Viện trước ngày 15/05/2021, qua email: thinhviendaminh@gmail.com; hoặc huucuongop@gmail.com

Ban Giám Đốc Thỉnh Viện sẽ hướng dẫn cụ thể sau khi nhận được đơn dự thi của ứng sinh.


Tải bản PDF thông báo này tại đây. Tham khảo điều kiện dự thi và tải phiếu đăng ký dự thi tại đây.

Trả lời