Ngày 02.4.2021: Thập giá của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 18, 1 – 19, 42

Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.

THẬP GIÁ CỦA CHÚA

Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh vào thập giá vì tội lỗi chúng ta. Nếu Chúa không chịu đóng đinh, thì tội lỗi của chúng ta chưa được tha thứ; như thế, chúng ta sẽ phải chết trong tội lỗi của mình. Sức mạnh và quyền lực của thánh giá đập tan mưu mô của thần chết, bẻ gẫy gông cùm tội lỗi, giải thoát con người khỏi cảnh nô vong, giao hòa con người với Thiên Chúa Cha, với Hội thánh, với nhân loại và muôn loài thụ tạo cùng với chính bản thân con người nữa. Chúng ta cùng thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc chúng ta.

 

 

Trả lời