Ngày 27.3.2021: Chúa chết để cứu chuộc chúng ta

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 11, 45-56

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

CHÚA CHẾT ĐỂ CỨU CHUỘC CHÚNG TA

Cuộc thương khó của Chúa chúng ta đã cận kề. Những ngày Người hiện diện với nhân loại bằng xương bằng thịt chỉ còn tính bằng phút bằng giờ, bởi lẽ giới lãnh đạo Dothái đã rắp tâm tìm cách giết Chúa Giêsu. Nhìn bằng con mắt thế gian, việc Đức Giêsu chịu khổ hình là một tội ác, một sự thất bại thảm hại, một sự nhục nhã ê chề. Thế nhưng, trong kế hoạch của Thiên Chúa, cái chết của Chúa là để “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”. Thật vậy, tội lỗi đã làm cho con người vong thân, tản mác, xa cách Thiên Chúa, xa cách với anh em mình, xa cách với chính bản thân và xa cách cả với thế giới tạo thành nữa. Cái chết của Chúa Giêsu hòa giải chúng ta, quy tụ chúng ta lại trong nhà của Cha. Cảm tạ Chúa, Chúa đã chết vì yêu thương và để cứu độ chúng con.

Trả lời