Ngày 20.3.2021: Thần tính được ẩn giấu sau nhân tính

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.

THẦN TÍNH ĐƯỢC ẨN GIẤU SAU NHÂN TÍNH

Hôm nay, dân chúng trở nên bất đồng khi họ tranh luận về nhân thân của Đức Giêsu. Khi nhìn về người khác mà ta đã có sẵn định kiến, thì không bao giờ ta có thể hiểu họ cách khách quan được. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cũng đúc sẵn những Thiên Chúa theo khuôn mẫu mình muốn, và như thế, chẳng bao giờ ta có cơ may gặp gỡ được một Thiên Chúa đích thực, Thiên Chúa của mặc khải. Một thiên chúa được tạo ra chỉ là thiên chúa viết thường, là thụ tạo, là ngẫu tượng mà thôi. Xin cho chúng ta có được một đức tin tinh ròng nhờ gặp gỡ một Thiên Chúa đích thực và đi vào tương quan nghĩa thiết với Người.

Trả lời