Nghe giảng Chúa nhật 05 Chay B (2012 – 2021)

 

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12, 20-33)

Nghe giảng Chúa nhật 05 Chay B (2012 - 2021)Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh.

Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”.

Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”.

Chúa Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30 thứ Bảy: Gm Giuse Nguyễn Tấn Tước (Ngày hội các mái ấm)

Lễ 6g15: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 7g30: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2018

Lễ 6g15: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 16g: Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 17g30: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g: Lm. Giuse Nguyễn Kim Cương Tĩnh tâm Giới trẻ

22.03.2015

 Lễ 16g00 thứ Bảy: Bổn Mạng GĐTT: Gm Phaolo Nguyễn Thái Hợp

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn (tĩnh tâm mùa chay)

Lễ 05g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19 g 00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

25.03.2012

 Lễ 17g30 thứ Bảy: Bổn Mạng GĐTT: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 19 g 00: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Trả lời