Ngày 08.02.2021: Thái độ kém đức tin

 

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 6, 53-56

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

 THÁI ĐỘ KÉM ĐỨC TIN

Khi Chúa Giêsu đi rao giảng nước trời, có nhiều kẻ đã tin vào Người, họ chạy theo Người để được nghe giảng, để được chữa lành. “Bất cứ ai chạm tới Người, thì đều được khỏi”. Đức Giêsu hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi như thế, Người vẫn yêu thương thi thố ơn lành và chữa khỏi bao người bệnh tật, điều còn lại là ta có muốn nương bóng và đụng chạm vào Người hay không? Nhiều khi trước nghi nan, đau khổ, bệnh tật, ta thường tự xoay xở chính mình; rồi buông xuôi, thất vọng. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con là con cái trong nhà, nhưng lại bị loại ra ngoài vì thái độ kém tin của mình.

Trả lời