Ngày 07.02.2021: Lòng nhân hậu của Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 1, 29-39

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

LÒNG NHÂN HẬU CỦA CHÚA

Tin mừng hôm nay kể về việc chữa lành của Chúa Giêsu từ sớm tinh sương mãi đến lúc đêm về. Người đã thi thố tình thương của Thiên Chúa khi ra tay chữa lành mọi kẻ bệnh tật đến với mình từ thể xác đến tâm hồn.

Kitô hữu chính là hiện thân của Chúa Giêsu giữa lòng nhân loại và ngay trong chính gia đình mình. Nhiều khi các thành viên trong gia đình mắc đủ thứ bệnh, cần được quan tâm, cần được chữa lành. Chúng ta tự hỏi: có khi nào mình sắm vai Chúa Giêsu để chữa lành cho chính những người chung quanh mình, đưa cánh tay vực họ dậy như hôm nay Chúa Giêsu đã cầm tay và nâng nhạc mẫu thánh Phêrô dậy?

Xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong gia đình có được lòng nhân hậu của Chúa để nhạy cảm với những nhu cầu của những người thân, của anh chị em mình.

Trả lời