Ngày 25.01.2021: Đời sống là một lời rao giảng

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 16, 15-18

Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh”.

ĐỜI SỐNG LÀ MỘT LỜI RAO GIẢNG

Rao giảng Tin mừng là sứ mạng của Chúa Kitô, sứ mạng này khi về trời Chúa trao cho Hội thánh, và mỗi chúng ta được vinh dự chia sẻ cùng một sứ mạng với Con Một của Thiên Chúa. Bạn có thể nói: Tôi chỉ là một giáo dân bình thường; tôi không phải là một nhà truyền giáo, không phải là linh mục hay tu sĩ…; tôi rao giảng Tin mừng thế nào đây?

Tất cả mọi Kitô hữu, không phân biệt bậc sống nào, đều có chung một sứ mạng loan báo Tin mừng của Chúa. Chúng ta loan báo Tin mừng theo bậc sống của mình, trong chính bổn phận chúng ta đang thi hành, trong chính môi trường chúng ta đang sống, đang làm việc… Chính lối sống phù hợp với Tin mừng, chính lối sống yêu thương đã là một lời giảng tuyệt vời mà chúng ta có thể thực hiện ngay trong cuộc sống thường nhật hôm nay.

 

Trả lời