Ngày 04.01.2021: Sám hối để biến đổi cuộc đời

Tin Mừng theo Thánh Mattheu: Mt 4, 12-17. 23-25

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

“Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

Ngày 04.01.2021: Sám hối để biến đổi cuộc đời

SÁM HỐI ĐỂ BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI

Đức Giêsu đã đi khắp vùng duyên hải thành Capharnaum kêu gọi người ta sám hối để đón nhận Tin mừng cứu độ. Hôm nay, Chúa cũng tiếp tục mời gọi mỗi chúng ta: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến“. Có bao giờ chúng ta nghe được tiếng Chúa mời gọi không? Chúng ta có đọc ra trong những biến cố cuộc đời, Chúa đang ngỏ lời với chúng ta không? Có khi nào chúng ta chần chừ chưa muốn hối cải, vì còn bị bao mối bận tâm, bao thú vui níu kéo? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, hôm nay Chúa sẽ đến với ta không? Ước chi hôm nay mỗi chúng ta nghe tiếng Chúa mời gọi: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến“.

 

Trả lời