Ngày 03.01.2021: Ngôi sao dẫn đường

 

Tin Mừngtheo Thánh Mattheu: Mt 2, 1-12

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Dothái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cũng xôn xao. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG

Năm xưa ngôi sao đã dẫn lối chỉ đường cho ba nhà chiêm tinh tìm đến triều bái Chúa. Ngày nay, mỗi chúng ta cũng phải trở thành một ngôi sao để dẫn tha nhân đến với Chúa: ngôi sao lấp lánh vẻ đẹp của lòng nhân ái; ngôi sao lung linh đức tính hiền hòa; ngôi sao tỏa sáng lòng độ lượng và liên đới; ngôi sao sưởi ấm nghĩa cử cảm thông… Cần lắm những ánh sao như thế trên bầu trời tối tăm hôm nay, để Thiên Chúa được nhận biết giữa muôn dân muôn nước, để Thiên Chúa được hiển linh trong những tâm hồn khát khao kiếm tìm Ngài.

Trả lời