Ngày 28.12.2020: Xin Chúa lau sạch nước mắt

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 2, 13-18

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

 XIN CHÚA LAU SẠCH NƯỚC MẮT

Chẳng ai ngờ cái chết đau thương của bao trẻ em vô tội, nay lại trở thành lời tuyên xưng đức tin sống động, lời giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới. Chúa sinh ra là để cho ta được sống, và sống dồi dào. Xin cho máu của bao người vô tội ngừng đổ trên mặt đất này; nhất là máu của các trẻ em, nạn nhân của phá thai, của bạo lực, của chiến tranh… trên toàn thế giới.

Xin Chúa lau sạch nước mắt của bà Rakhel, và nước mắt của bao bà mẹ đã mất con. Xin Chúa là chỗ dựa vững chắc, là niềm an ủi cho những ai đang phải sầu thương khóc lóc.

 

Trả lời