Ngày 26.12.2020: Can trường sống đức tin

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10,17-22

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng:

“Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường.

Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân.

Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho.

Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.

Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

CAN TRƯỜNG SỐNG ĐỨC TIN

Chúng ta vừa hân hoan mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, và hôm nay mừng kỷ niệm ngày thánh Tê-pha-nô chết vì đức tin. Thực ra, chúng ta không mừng cái chết, nhưng mừng sinh nhật trên trời của thánh nhân, ngày thánh nhân được sinh ra trên trời.

Để làm chứng cho Chúa Kitô, thánh Tê-pha-nô đã vinh dự được là người đầu tiên đổ máu mình, nếu không kể đến các thánh Anh hài. Máu của thánh Tê-pha-nô đã đổ ra để hạt giống đức tin của Hội thánh được tưới gội và sinh hoa kết trái.

Xin cho tinh thần của thánh nhân sống động mãi trong Hội thánh; và mỗi chúng ta, dẫu không diễm phúc được tuẫn giáo, thì cũng can trường sống đức tin mình đã lãnh nhận.

Trả lời