Ngày 25.12.2020: Mặc lấy tâm tình trẻ thơ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 2, 15-20

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

MẶC LẤY TÂM TÌNH TRẺ THƠ

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục đồng nói nhau rằng: ‘Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết’”.

Trong buổi sáng tinh khôi này, chúng ta hãy theo chân các mục đồng cùng tới Bêlem để chiêm ngắm Hài nhi Giêsu, vị Cứu tinh của chúng ta. Chúng ta có thể không có diễm phúc đến Bêlem thực sự theo nghĩa địa lý, nhưng mỗi người hãy dành cho Chúa một không gian Bêlem trong lòng mình, để chiêm ngắm và yêu mến Hài nhi.

Xin cho chúng ta biết mặc lấy tâm tình trẻ thơ, để niềm vui của chúng ta được nên trọn trong niềm vui của Đấng vì chúng ta đã trở nên trẻ thơ nghèo khó.

 

 

Trả lời