Ngày 21.12.2020: Niềm vui được Chúa viếng thăm

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 39-45

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

NIỀM VUI ĐƯỢC CHÚA VIẾNG THĂM

Hình ảnh Mẹ Maria thăm viếng bà thánh Isave hôm nay, gợi cho chúng ta hình ảnh năm xưa Chúa hiện diện, viếng thăm dân Chúa qua Hòm bia Giao ước.

Quả thật Mẹ là Hòm bia chứa Giao ước mới là chính Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa đã đích thân đến thăm viếng dân Người. Chúng ta cùng sống niềm vui của thánh Gioan Tiền hô, niềm vui của thánh nữ Isave và tư tế Giacaria, niềm vui của việc Thiên Chúa viếng thăm và chúc phúc.

Chúng ta cũng noi gương Mẹ, cưu mang Chúa trong tâm trí mình và hăng hái, hân hoan đem Chúa đến cho tha nhân.

 

Trả lời